Meniu

Noi suntem
Solo Christo

Biserica Solo Christo este o biserică tânară, dinamică și plină de speranţă. Ceea ce suntem acum, suntem rezultatul lucrării lui Dumnezeu. În decursul mai multor ani, El ne-a condus paşii, ne-a unit inimile şi ne-a inspirat gândurile pentru a planta această biserică. În viziunea şi acţiunile noastre, căutam să ne supunem lui Christos, lăsându-ne inspiraţi de Duhul Sfant pentru a face lucrările Sale, spre gloria Tatălui Ceresc care merită toată închinarea.

Misiunea noastră.

Misiunea Bisericii Evanghelice Române Solo Christo din Rotterdam este de a-L preamări și prețui pe Christos între popoare, a se sfinți prin adevărul Lui, a rodi prin iubirea lui Christos și a mărturisi Evenghelia harului lui Christos.

Scopul Bisericii.

Biserica este zidită pe temelia pusă de apostoli şi prooroci, a cărei piatră unghiulară este însuşi Hristos. Menirea ei este de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu şi învăţătura Evangheliei. Totodată, ea reprezintă mireasa Domnului Isus şi este o expresie a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie slava in veci! Amin.

Romani 11:36

Cunoaște prezbiterii/pastorii bisericii.

Chris Verhagen

Chris Verhagen Prezbiter/Pastor

Chris e soțul Emmei și au împreună o fată pe nume Carmen. După câțiva ani, după ce a fost botezat la vârsta de 18 ani, a simțit chemarea Domnului să predice Cuvântul Lui. Deși este doctor de profesie, el și-a dedicat mult din timpul lui studiind și învățând pe alții Cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă slujirea lui în Biserica Solo Christo, el predică regulat in biserici olandeze și traduce predicatori străini la conferințele HeartCry.

Florin Ceornodolea

Florin Ceornodolea Prezbiter/Pastor

Florin este soţul grijuliu al Andei şi împreună au trei copii: pe Ruth, Marc și Sarah. Dedicat studierii Bibliei şi grijii faţă de semeni, el este pasionat de câștigarea oamenilor pentru Christos. De la o vârstă fragedă se implică în lucrarea de misiune creştină. De profesie este programator și co-fondatorul unei companii în IT. În prezent studiază la programul de Master of Divinity (MDIV) la Tyndale Theological Seminary din Badhoevedorp, Olanda.


Ce credem.

Scriptura.

Noi credem în cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, înregistrarea completă a dezvăluirii de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și finală pentru întreaga viață în materie de credință și practică. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară.

Mântuirea.

Noi credem că Domnul Isus Hristos este Mântuitorul profețit care s-a nascut și a trăit fără păcat, dar a murit pentru păcatele noastre. Moartea lui Isus Hristos pe cruce este plata unică și completă pentru păcatele fiecarui om care se întoarce la Dumnezeu prin pocăință și credința, și își pune încrederea în Hristos ca Mantuitor. Prin mântuire fiecare persoană devine o creație nouă, fiind declarată neprihănită înaintea lui Dumnezeu pe baza meritelor lui Hristos (Efeseni 1:5). Credinciosul autentic va urmări prin continua creștere un mod de viață asemenea Domnului Isus Hristos (Galateni 4:19), depărtându-se de păcat și aducând roade vizibile în viața de zi cu zi (Romani 13:13-14).

Dumnezeu triunic.

Noi credem într-unul viu și adevărat Dumnezeu veșnic (Ioan 17:3), existent în unitate perfectă ca trei Persoane egale și pe deplin divine: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii îndeplinește roluri distincte dar complementare în creație și în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei Persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă, și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4, Faptele Apostolilor 5: 3-4).

Omenirea.

Noi credem că Dumnezeu a creat omul în Eden, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea Lui, fără păcat, pentru a slăvi pe Dumnezeu și a se bucura de părtășia Lui. Odată cu căderea sa, Adam i-a atras pe toţi oamenii în păcat. Toţi au păcătuit (Rom. 5:10-12; Efeseni 2:1-2). Din această pricină nimeni nu se poate mântui pe sine sau pe fratele său (Ps. 49:7-8). Prin Harul lui Dumnezeu, care este arătat prin Isus Hristos, omul poate fi scăpat din starea de robie a păcatului (Rom. 5:19-21). Iar necazurile, truda şi moartea conlucreaza spre binele omului (Rom. 8:28-30; Rom. 5:3-4; Fapte 14:22).

Biserica.

Scripturile poruncesc credincioșilor să se adune la nivel local, în scopul de a se dedica închinării, rugăciunii, învățăturii din Cuvânt, părtășiei, actelor de botez și comuniune, dărniciei, slujirii bisericii locale prin dezvoltarea și utilizarea abilitaților personale și darurilor spirituale, și ieșirii în lume pentru a face ucenici (Efeseni 1:22- 23; Faptele Apostolilor 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20). Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se întâlnește cu regularitate ascultând de această poruncă, el reprezintă expresia locală a Bisericii sub supravegherea atentă a unei pluralități de prezbiteri. Membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în iubire și unitate, cu intenția supremă de a-L glorifica pe Dumnezeu (Efeseni 4:16).

Botezul.

Noi credem că botezul în apă este rânduit de însuşi Domnul nostru Isus Hristos (Mat. 28:19). În ascultare de învățăturile Cuvântului, botezul trebuie să fie și să rămână o practică importantă a fiecarei biserici. El trebuie efectuat de biserică și trebuie sa fi fost primit de orice persoană care marturisește credința în Isus Hristos la o vârstă a maturității. Botezul mărturisește dobandirea unei conștiinte curate prin harul lui Dumnezeu prin credința în învierea Domnului Isus (2 Petru 3.21). Botezul este un semn al Noului Legământ pe care Dumnezeu îl face cu noi oamenii. El este un simbol al morţii faţă de păcat și al învierii la o viaţă nouă în Hristos (Rom. 6:1-4).

Cina Domnului.

Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Isus Hristos. Ea este un simbol care exprimă părtăşia noastră cu natura Dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos, adică cu trupul şi sângele Lui (1 Cor. 10:16; 2 Petru 1:4); o amintire a suferinţelor şi morţii Sale (1 Cor. 11:26); o proorocie despre venirea Sa a doua oară. Credincioşii mântuiţi alcătuiesc prin participarea la frângerea pâinii un singur trup (1 Cor. 10:17). Frângerea pâinii are două momente: primul simbolizează suferinţele Domnului iar al doilea momentul de cercetare de sine din partea credincioşilor (1 Cor. 11:23-29).

Evanghelizare și misiune.

Noi credem că este ținta, datoria, și privilegiul fiecărui credincios și a întregii comunități locale de credincioși să-L slăvească pe Dumnezeu răspunzând activ chemării Marii Trimiteri a lui Isus Hristos de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Noi credem că misiunea poate avea o varietate de moduri de implicare. Considerăm că accentul principal trebuie pus pe eforturile care duc la întemeierea, consolidarea, și reproducerea de biserici fundamentate biblic. Acesta este cadrul creat de Dumnezeu pentru integrarea și creșterea celor care au răspuns chemării Lui și au ales să Îl urmeze pe Isus Hristos.

Familia.

Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu. Credem ca unirea intima dintre un barbat si o femeie este binecuvantata de Dumnezeu numai in cadrul casatoriei (Evrei 13:4, Efeseni 5:3). Cuvântul lui Dumnezeu nu permite ca un credincios să se căsătorească cu o necredincioasă sau invers (1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14) Divorțul — nu este îngăduit de Cuvântul lui Dumnezeu, afară de cazul de adulter dovedit (Mal 2:16, Matei 19:6-9). Recăsătorirea — este îngăduită de Cuvântul lui Dumnezeu numai atunci când unul din cei doi soţi a trecut din viaţă (Rom. 7:1-3). Nu se admite recăsătorirea atunci când despărţirea s-a făcut din alt motiv decât cel biblic.

Lucrurile viitoare.

Noi credem și așteptăm revenirea glorioasă, vizibilă și personală a lui Isus Hristos. Fericita nădejde a revenirii Sale are implicații vitale asupra vieții, slujirii și misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea în trup atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți. Cei pierduți vor fi înviați pentru judecată și vor experimenta chinul etern al iadului. Cei mântuiți vor fi înviați pentru bucurie eternă în cerul și pământul nou în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26).